Kiedy otrzymam mój zwrot podatku ?

24-06-2022 09:19
Kiedy otrzymam mój zwrot podatku ? 


Kiedy otrzymam mój zwrot podatku? To ostatnio bardzo częste pytanie, niestety nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie gdyż wszystko uzależnione jest od sytuacji a ta w każdym przypadku jest nieco inna, ponadto osoby zameldowane na terenie Holandii przez cały rok rozliczeniowy (rozliczające się na druku P) obowiązują inne zasady niż osoby niezameldowane na terenie Holandii w danym roku podatkowym lub zameldowane przez część roku (rozliczające się na drukach C i M).

W jakim terminie otrzymam mój zwrot podatku?
Nie ma ustalonej daty w której zwrot podatku zostanie przelany na twoje konto bankowe. Jednak z całą pewnością im szybciej złożysz zeznanie podatkowe tym szybciej otrzymasz pieniądze (jeśli masz prawo do zwrotu podatku) .

Kiedy zgodnie z Belastingdienst wypłacany jest zwrot podatku?


 • - Osoby zameldowane na terenie Holandii przez cały rok podatkowy 
Zeznanie podatkowe za 2021 r. musi wpłynąć do urzędu skarbowego przed 1 maja 2022 r.Jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe przed 1 kwietnia 2022 r., najpóźniej do 1 lipca otrzymasz list z Urzędu Skarbowego z informacjami o tym czy otrzymasz zwrot.W takim przypadku zwrot pieniędzy jest zazwyczaj wypłacany w ciągu pięciu dni roboczych.
Warunkiem jest przekazanie organom podatkowym prawidłowego numeru rachunku.

Co jeśli zeznanie podatkowe składasz po 1 maja 2022 r.?
Belastingdienst zawsze dąży do przelania zwrotu podatku na twoje konto w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zeznania. Jeśli w tym okresie jest to niemożliwe otrzymasz pismo o tym informujące.


 • - Osoby niezameldowane w danym roku podatkowym na terenie Holandii lub zameldowane przez część roku.

Jeśli nie otrzymasz z Belastingdienst pisma wzywającego do rozliczenie podatkowego w innym terminie to na dokonanie rozliczenia mamy do 5 lat. 
Urząd ma do 3 lat na wydanie decyzji w tym temacie, zazwyczaj jest to jednak kilka miesięcy, nie ma żadnego znaczenia że kolega/koleżanka otrzymał już zwrot a ty nie, choć rozliczałeś się w tym samym terminie lub wcześniej, nie ma też znaczenia że w poprzednich latach o tej porze otrzymałeś już decyzję.

Jeśli wykonamy rozliczenie roku 2021 przed 01-05-2022 to w sytuacji gdy decyzja nie nadejdzie przed 01-07-2022 urząd będzie naliczał % za zwłokę.

Ważne też by dostarczyć do Belastingdienst zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania gdyż bez tego wydanie DEFINITYWNEJ decyzji bedzie niemożliwe (urząd może jednak wydać decyzję wstępną/zaliczkową co nie zwalnia z obowiązku dostarczenia zaświadczenia). 


W jakiej sytuacji zazwyczaj nabędę prawo do zwrotu podatku ?

 • - Otrzymasz zwrot pieniędzy od organów podatkowych jeśli w skali roku pracodawca wpłaca zbyt wysoką kwotę zaliczek na poczet podatku,
twój pracodawca wpłaca zaliczki od każdej wypłaty, zaliczki są obliczane na podstawie tabeli " Witte Maandloon-tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen " https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2022/v01/pdf/wit_mnd_nl_std_alg_20220101.pdf 
zaś w rozliczeniu podatkowym sprawdzamy czy wpłacone zaliczki były poprawne ( wtedy zwrot to 0€, jeśli nie mamy prawa do żadnych odliczeń ), jeśli zaliczki były wyższe otrzymamy zwrot nadpłaty .
 • - Jesteś studentem i masz dodatkową pracę
 • - Ukończyłeś studia w danym roku rozliczeniowym, za który składasz zeznanie podatkowe, a następnie zaczynasz pracę
 • - W danym roku osiągnąłeś wiek emerytalny
 • - Masz prawo do jednej lub więcej ulg podatkowych.
 • - Możesz skorzystać z jednej lub więcej pozycji podlegających odliczeniu, na przykład do odliczenia odsetki od kredytu hipotecznego, określonych kosztów leczenia, spełniasz kryteria dla "inkomensafhankelijke combinatiekorting" (ulga dla osoby zameldowanej pod jednym adresem z dzieckiem młodszym niż 12 lat), rozliczenie z partnerem fiskalnym który nie ma dochodu lub jego dochody są bardzo niskie. 

Pozdrawiamy serdecznie,ekipa
Avap-Adviesbureau 
 

© www.avap.nl  tel-0644909607  Kvk 59349913 

F- https://www.facebook.com/AvapAdviesbureau 

@- Info@avap.nl lub Kontakt@avap.nl 

Adres : Koningsspil 62 8102DL Raalte 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com