Ceny naszych usług 

 
Zasiłki dla bezrobotnych (WW-u)
Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych 
(dla osób niezameldowanych)

140€

Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych

 Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

 

 

100€

Prowadzenie zasiłku WW-u (opłata abonamentowa miesięczna)

Usługa prowadzenia zasiłku uwzględnia wszystkie czynności konieczne w prawidłowym jego przebiegu (do ostatniego dnia)  , jak np :

			

			

			

			

			

			
  • dostarczanie co miesięcznych formularzy dochodu 
  • przesyłanie do UWV sollicitatieactiviteiten
  • prowadzenie korespondencji z urzędem 
  • tłumaczenie korespondencji 
  • kontakt telefoniczny z UWV 
  • wprowadzanie zmian (jak np: urlop,nowy adres,nowa praca itp)
  • doradztwo 
* Opłata dotyczy każdego miesiąca wymagającego czynności z naszej strony a okres ten może być dłuższy niż okres przysługiwania zasiłku .
 
* Usługa prowadzenia zasiłku nie obejmuje transferu zasiłku oraz okresowych wizyt osobistych w urzedzie , te usługi są płatne indywidualnie . 

 

 

 

30 €

Wystąpienie o formularz (przeniesienie zasilku do polski) PD U2


			

50€

Dostarczenie Formularza (lata pracy z polski) PD U1


			

40€

 

 

 

WW-u Dodatek UWV do małej ilości godzin /Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

100€

Dofinansowania

 

Dofinansowanie do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

40€

Dofinansowanie do czynszu (Huurtoeslag)

45€

Dodatek do rodzinnego (Kindgebonden budget)

45€

Zatrzymanie bądź wprowadzenie zmian w dofinansowaniu

35€

Odwołanie od decyzji Belastingdienst/Toeslagen (pisemne) 

60€

Dofinansowanie od opiekunki (Kinderopvangtoeslag )

55€

Mieszkanie

 

Rejestracja w spółdzielni mieszkaniowej (z gminy)

*               50€

Pomoc w zawieraniu umów z dostawcami energii , internetu, woda itd

35€

Zamówienie dokumentu (konieczne do ubiegania się o mieszkanie) IB60

20€

 

 

 

 

Urząd miasta

 

Złożenie wniosku o zasiłek socjalny (Bijstandsuitkering)

*             130€

Meldowanie w urzędzie miasta (wpis do GBA)

*               50€

Wystąpienie o identyfikator Digid

              35€

Wystąpienie o SOFI/BSN nr dla partnera

*               65€

 

 

Rodzinne

 

Dostarczenie zmian do urzędu SVB / wypełnienie pojedynczego formularza

35€

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny

130€

 

 

Samochód 

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

                           35€

Podatek Drogowy (Motorrijtuigenbelasting) 

                          45€

 

 

Ubezpieczenia

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

                            35€

Złożenie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne

                            45€

Zamkniecie ubezpieczenia

                            35€

Dopisanie do ubezpieczenia dziecka lub partnera

                            35€

 

Podatek

 

Rozliczenie podatku dochodowego Holandia / standard

45€

Rozliczenie podatkowe Holenderskie + Polskie
 

                                          85€

Rozliczenie podwójne Holandia( z partnerem fiskalnym) 

85€

Rozliczenie na formularzu M

60€

Dostarczenie numeru konta do Belastingdienst

35€

Zmiana adresu w Belastingdienst

35€

Rozliczenie PIT 36 + ZG 

40€

 

 

Dopłata za rozliczenie podatkowe z hipoteką 

wycena indywidualna

Inne usługi

 

Wystąpienie o umorzenie długów

Wycena indywidualna

Opgaaf wereldinkomen

35€

Wystąpienie o rozłożenie długów na raty

Wycena indywidualna

 

 

Rejestracja do uitzendbureau (biura pośrednictwa pracy) 

                          35€


			
Oświadczenie o kraju fiskalnego zamieszkania (BANK) 

			
35€

Spotkanie poza biurem

*            60€/30min

Wypłata srodków Stipp 

                         65€

* Niektóre usługi czasem wymagają dodatkowych kosztów jak np koszty dojazdu itp

*Contact

AVAP-Adviesbureau

Regio Raalte/Overijssel

0644909607