Ceny naszych usług 

 

Podatek

 

Rozliczenie podatku dochodowego 

Holandia / standard

60€

Rozliczenie podatkowe Holenderskie 
+ Polskie / standard

110€

Rozliczenie podatkowe Holenderskie + Polskie PIT 
+ Zamówienie Zaświadczenia o dochodach 
z Polski w imieniu klienta / Formularz UE/WE

/ standard 
  

160€

Rozliczenie podwójne Holandia (z partnerem fiskalnym) / standard 

120€

Rozliczenie na formularzu M

 

70€

 

Dostarczenie numeru konta do Belastingdienst

45€

Zmiana adresu w Belastingdienst

45€

Rozliczenie PIT 36 + ZG 

50€

Zamówienie Zaświadczenia o dochodach 

z Polski w imieniu klienta

50€

Dopłata za rozliczenie podatkowe z hipoteką 

wycena indywidualna

 

 

Zasiłki dla bezrobotnych (WW-u)

Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych 

(dla osób niezameldowanych)

160€

Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych

 Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

110€

Prowadzenie zasiłku WW-u (opłata abonamentowa miesięczna)

Usługa prowadzenia zasiłku uwzględnia wszystkie czynności konieczne w prawidłowym jego przebiegu (do ostatniego dnia)  , jak np :

  • dostarczanie comiesięcznych formularzy dochodu

  • przesyłanie do UWV sollicitatieactiviteiten

  • prowadzenie korespondencji z urzędem

  • tłumaczenie korespondencji

  • kontakt telefoniczny z UWV

  • wprowadzanie zmian (jak np: urlop,nowy adres,nowa praca itp)

  • doradztwo

* Opłata dotyczy każdego miesiąca wymagającego czynności z naszej strony a okres ten może być dłuższy niż okres przysługiwania zasiłku .

* Usługa prowadzenia zasiłku nie obejmuje transferu zasiłku oraz okresowych wizyt osobistych w urzedzie , te usługi są płatne indywidualnie . 

45 €

Wystąpienie o formularz (przeniesienie zasilku do polski) PD U2

 

60€

Dostarczenie Formularza (lata pracy z polski) PD U1

 

50€

 

 

 

WW-u Dodatek UWV do małej ilości godzin /Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

110€

 

Dofinansowania

 

Dofinansowanie do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

50€ 

Dofinansowanie do czynszu (Huurtoeslag)

60€

Dodatek do rodzinnego (Kindgebonden budget)

60€

Zatrzymanie bądź wprowadzenie zmian w dofinansowaniu

50€

Odwołanie od decyzji Belastingdienst/Toeslagen (pisemne) 

80€

Dofinansowanie od opiekunki (Kinderopvangtoeslag )

60€

 

Mieszkanie

 

Rejestracja w spółdzielni mieszkaniowej (z gminy)

*60€

Pomoc w zawieraniu umów z dostawcami energii , internetu, woda itd

50€

Zamówienie dokumentu (konieczne do ubiegania się o mieszkanie) IB60

20€

 

Urząd miasta

 

Złożenie wniosku o zasiłek socjalny (Bijstandsuitkering)

* 130€

Meldowanie w urzędzie miasta (wpis do GBA)

*60€

Wystąpienie o identyfikator Digid

50€

Wystąpienie o SOFI/BSN nr dla partnera

*80€

Wystąpienie o identyfikator Digid (BEZ MELDUNKU )

65€

 

Rodzinne

 

Dostarczenie zmian do urzędu SVB / wypełnienie pojedynczego formularza

40€

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny

130€

 

Samochód 

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

55€

Podatek Drogowy (Motorrijtuigenbelasting) 

50€

 

Ubezpieczenia

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

55€

Złożenie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne

50€

Zamkniecie ubezpieczenia

50€

Dopisanie do ubezpieczenia dziecka lub partnera

50€

 

 

Inne usługi

 

Wystąpienie o umorzenie długów

Wycena indywidualna

Opgaaf wereldinkomen

35€

Wystąpienie o rozłożenie długów na raty

Wycena indywidualna

					
Oświadczenie o kraju fiskalnego zamieszkania (BANK) 

					

35€

Spotkanie poza biurem

*60€/30min

* Niektóre usługi czasem wymagają dodatkowych kosztów jak np koszty dojazdu itp

*