Ceny naszych usług 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zasiłki dla bezrobotnych (WW-u)
Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych 
(dla osób niezameldowanych)

140€

Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych

 Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

 

 

100€

Prowadzenie zasiłku WW-u (opłata abonamentowa miesięczna)

Usługa prowadzenia zasiłku uwzględnia wszystkie czynności konieczne w prawidłowym jego przebiegu (do ostatniego dnia)  , jak np :

			

			

			

			

			

			
  • dostarczanie co miesięcznych formularzy dochodu 
  • przesyłanie do UWV sollicitatieactiviteiten
  • prowadzenie korespondencji z urzędem 
  • tłumaczenie korespondencji 
  • kontakt telefoniczny z UWV 
  • wprowadzanie zmian (jak np: urlop,nowy adres,nowa praca itp)
  • doradztwo 
* usługa prowadzenia zasiłku nie obejmuje transferu zasiłku oraz okresowych wizyt osobistych w urzedzie , te usługi są płatne indywidualnie . 

 

 

 

30 €

Wystąpienie o formularz (przeniesienie zasilku do polski) PD U2


			

50€

Dostarczenie Formularza (lata pracy z polski) PD U1


			

40€

 

 

 

WW-u Dodatek UWV do małej ilości godzin /Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

100€

Dofinansowania

 

Dofinansowanie do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

30€

Dofinansowanie do czynszu (Huurtoeslag)

40€

Dodatek do rodzinnego (Kindgebonden budget)

30€

Zatrzymanie bądź wprowadzenie zmian w dofinansowaniu

30€

Odwołanie od decyzji Belastingdienst/Toeslagen (pisemne) 

55€

Dofinansowanie od opiekunki (Kinderopvangtoeslag )

40€

Mieszkanie

 

Rejestracja w spółdzielni mieszkaniowej (z gminy)

*               35€

Pomoc w zawieraniu umów z dostawcami energii , internetu, woda itd

30€

Zamówienie dokumentu (konieczne do ubiegania się o mieszkanie) IB60

15€

 

 

 

 

Urząd miasta

 

Złożenie wniosku o zasiłek socjalny (Bijstandsuitkering)

*             120€

Meldowanie w urzędzie miasta (wpis do GBA)

*               40€

Wystąpienie o identyfikator Digid

              25€

Wystąpienie o SOFI/BSN nr dla partnera

*               40€

 

 

Rodzinne

 

Dostarczenie zmian do urzędu SVB / wypełnienie pojedynczego formularza

25€

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny

130€

 

 

Samochód 

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

                           35€

Podatek Drogowy (Motorrijtuigenbelasting) 

                          40€

 

 

Ubezpieczenia

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

                            35€

Złożenie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne

                            35€

Zamkniecie ubezpieczenia

                            30€

Dopisanie do ubezpieczenia dziecka lub partnera

                            30€

 

Podatek

 

Rozliczenie podatku dochodowego / standard

 

40€

Rozliczenie podatkowe Holenderskie + Polskie
 

 

 

 

                                          80€

Rozliczenie podwójne ( z partnerem fiskalnym) 

 

75€

Rozliczenie na formularzu M

 

50€

Dostarczenie numeru konta do Belastingdienst

25€

Zmiana adresu w Belastingdienst

25€

 

 

 

 

Dopłata za rozliczenie podatkowe z hipoteką 

wycena indywidualna

Inne usługi

 

Wystąpienie o umorzenie długów

Wycena indywidualna

Opgaaf wereldinkomen

20€

Wystąpienie o rozłożenie długów na raty

Wycena indywidualna

 

 

Rejestracja do uitzendbureau (biura pośrednictwa pracy) 

                          20€


			
Oświadczenie o kraju fiskalnego zamieszkania (BANK) 

			
20€

Spotkanie poza biurem

*            50€/30min

Wypłata srodków Stipp 

                         40€

* Niektóre usługi czasem wymagają dodatkowych kosztów jak np koszty dojazdu itp

*