Ceny naszych usług 
Zasiłki dla bezrobotnych (WW-u)

Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych 

(dla osób niezameldowanych)

150€

Złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych

 Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

 

 

100€

Prowadzenie zasiłku WW-u (opłata abonamentowa miesięczna)

Usługa prowadzenia zasiłku uwzględnia wszystkie czynności konieczne w prawidłowym jego przebiegu (do ostatniego dnia)  , jak np :

 

 

 

 

 

 

  • dostarczanie co miesięcznych formularzy dochodu

  • przesyłanie do UWV sollicitatieactiviteiten

  • prowadzenie korespondencji z urzędem

  • tłumaczenie korespondencji

  • kontakt telefoniczny z UWV

  • wprowadzanie zmian (jak np: urlop,nowy adres,nowa praca itp)

  • doradztwo

* Opłata dotyczy każdego miesiąca wymagającego czynności z naszej strony a okres ten może być dłuższy niż okres przysługiwania zasiłku .

 

* Usługa prowadzenia zasiłku nie obejmuje transferu zasiłku oraz okresowych wizyt osobistych w urzedzie , te usługi są płatne indywidualnie . 

 

 

 

40 €

Wystąpienie o formularz (przeniesienie zasilku do polski) PD U2

 

50€

Dostarczenie Formularza (lata pracy z polski) PD U1

 

40€

 

 

 

WW-u Dodatek UWV do małej ilości godzin /Za pomocą Digid code 

(dla osób zameldowanych)

100€

Dofinansowania

 

Dofinansowanie do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

40€ 

Dofinansowanie do czynszu (Huurtoeslag)

60€

Dodatek do rodzinnego (Kindgebonden budget)

60€

Zatrzymanie bądź wprowadzenie zmian w dofinansowaniu

35€

Odwołanie od decyzji Belastingdienst/Toeslagen (pisemne) 

70€

Dofinansowanie od opiekunki (Kinderopvangtoeslag )

60€

Mieszkanie

 

Rejestracja w spółdzielni mieszkaniowej (z gminy)

*               50€

Pomoc w zawieraniu umów z dostawcami energii , internetu, woda itd

45€

Zamówienie dokumentu (konieczne do ubiegania się o mieszkanie) IB60

20€

 

 

 

 

Urząd miasta

 

Złożenie wniosku o zasiłek socjalny (Bijstandsuitkering)

*             130€

Meldowanie w urzędzie miasta (wpis do GBA)

*               50€

Wystąpienie o identyfikator Digid

              50€

Wystąpienie o SOFI/BSN nr dla partnera

*               80€

Wystąpienie o identyfikator Digid (BEZ MELDUNKU )

65€

Rodzinne

 

Dostarczenie zmian do urzędu SVB / wypełnienie pojedynczego formularza

40€

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny

130€

 

 

Samochód 

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

                           55€

Podatek Drogowy (Motorrijtuigenbelasting) 

                          50€

 

 

Ubezpieczenia

 

Złożenie wniosku o ubezpieczenie samochodowe

                            55€

Złożenie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne

                            50€

Zamkniecie ubezpieczenia

                           40€

Dopisanie do ubezpieczenia dziecka lub partnera

                            45€

 

Podatek

 

Rozliczenie podatku dochodowego Holandia / standard

50€

Rozliczenie podatkowe Holenderskie + Polskie
 

                                    95€

Rozliczenie podatkowe Holenderskie + Polskie PIT + Zamówienie Zaświadczenia o dochodach z Polski w imieniu klienta / Formularz UE/WE


  

145€

Rozliczenie podwójne Holandia( z partnerem fiskalnym) 

95€

Rozliczenie na formularzu M

65€

Dostarczenie numeru konta do Belastingdienst

40€

Zmiana adresu w Belastingdienst

40€

Rozliczenie PIT 36 + ZG 

45€

Zamówienie Zaświadczenia o dochodach z Polski w imieniu klienta

50€

Dopłata za rozliczenie podatkowe z hipoteką 

Doplata za rozliczenie rozszerzone / Inkomensafhankelijke combinatiekorting  itp 

 

combinatiekorting

wycena indywidualna

wycena indywidualna

Inne usługi

 

Wystąpienie o umorzenie długów

Wycena indywidualna

Opgaaf wereldinkomen

35€

Wystąpienie o rozłożenie długów na raty

Wycena indywidualna

 

 

Rejestracja do uitzendbureau (biura pośrednictwa pracy) 

                          35€


				
Oświadczenie o kraju fiskalnego zamieszkania (BANK) 

				

35€

Spotkanie poza biurem

*            60€/30min

Wypłata srodków Stipp 

                         65€

* Niektóre usługi czasem wymagają dodatkowych kosztów jak np koszty dojazdu itp

*