Regulamin

 

 

Regulamin strony internetowej AVAP-Adviesbureau:

  1. Definicje

1.1. Właściciel - Przemysław Grygiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AVAP-Adviesbureau z siedzibą przy Koningsspil 62, 8102DL Raalte, Holandia, zarejestrowaną w Kamer van Koophandel pod numerem KvK: 59349913 oraz z numerem VAT NL002462190B13 i Beconnummer 657372 (numer doradcy podatkowego zarejestrowany w Belastingdienst) .

1.2. Strona internetowa - witryna internetowa dostępna pod adresem www.avap.nl, świadcząca usługi rozliczeń podatkowych i innych usług administracyjnych na terenie Holandii drogą elektroniczną.

1.3. Klient - każda osoba, która skorzystała z usług oferowanych na stronie internetowej AVAP-Adviesbureau.

  1. Warunki ogólne

2.1. Korzystanie z serwisu internetowego AVAP-Adviesbureau oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

2.3. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia strony internetowej AVAP-Adviesbureau bez konieczności informowania o tym Klientów.

  1. Usługi świadczone przez AVAP-Adviesbureau

3.1. Strona internetowa AVAP-Adviesbureau świadczy usługi rozliczeń podatkowych, dofinansowania oraz inne usługi administracyjne na terenie Holandii drogą elektroniczną.

3.2. Klient może skorzystać z usług poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej AVAP-Adviesbureau.

3.3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z złożeniem zlecenia i naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie internetowej AVAP-Adviesbureau.

  1. Prawa i obowiązki Klienta

4.1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z usług świadczonych przez AVAP-Adviesbureau.

4.2. Klient ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez AVAP-Adviesbureau.

4.3. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność i prawdziwość podanych przez niego informacji w formularzu zgłoszeniowym.

4.4. Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty opłat związanych z korzystaniem z usług AVAP

 

4.5 Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy udziela zgody na dzielenie się danymi osobowymi jak i fiskalnymi koniecznymi do wykonania zlecenia z partnerami firmy AVAP


	
 


 

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com