Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy

04-09-2016 09:14
  1. Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy

Co robić z obowiązkiem zgłoszenia wypadku przy pracy?

 

Zobowiązany do zgłaszania wypadków musi natychmiast 

powiadomić pracodawcę i Inspekcję SZW. W przypadku, 

 gdy pracodawca niezwłocznie nie dokona

>>zgłoszenia wypadku, <<

 może otrzymać karę w wysokości maksymalnie EUR 50.000.

 

Obowiązkowego zgłoszenia wypadku można dokonać 

(także poza godzinami pracy) najszybciej za pośrednictwem 

numeru telefonu 0800 - 5151 (bez opłat).

 

Następnie możliwe szybko wszczyna kontrolę. 

Inspektor musi być w stanie dokonać oceny na miejscu. 

Dlatego ważne jest też, aby miejsce wypadku

 pozostało w niezmienionym stanie.

 

Co to jest "obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy"? 

(opis)

 

1. Wypadek przy pracy, jest to wypadek, który ma 

miejsce w związku lub w następstwie wykonywanych 

czynności pracy. Może mieć miejsce w przedsiębiorstwie 

lub instytucji, na budowie, na terenie gospodarstwa

 rolniczego, przy pracy na drodze, moście, wiadukcie 

lub na wodzie itd. W skrócie: w każdym miejscu

 gdzie znajdują się pracownicy.

 

Uwaga! Wypadki drogowe, mające miejsce podczas 

dojazdu z pracy do domu, nie są wypadkami przy pracy.

 

2. Obowiązek zgłoszenia wypadku istnieje, jeśli 

ofiara umrze w jego następstwie, poniesie trwałe kalectwo

 lub zostanie zabrana do szpitala. Poprzez "trwałe kalectwo"

 rozumieć należy: amputacja, ślepota lub chroniczne

 fizyczne albo psychiczne zaburzenia. 

Poprzez "zabranie do szpitala" rozumieć należy: 

że ofiara zostanie przyjęta do szpitala. 

Zabiegi kliniczne nie są zatem równoznaczne

 z zabraniem do szpitala.

Kiedy Inspekcja SZW przeprowadza kontrolę?

 

Inspekcja SZW bada praktycznie każdy wypadek 

podlegający zgłoszeniu. Czasami Inspekcja SZW 

bada także wypadki niepodlegające obowiązkowi 

zgłoszenia. Na przykład jeśli istnieje podejrzenie,

 że wypadek miał miejsce w skutek naruszenia

 przepisów prawa. 


Jeżeli zdecyduje o przeprowadzeniu badania, 

pracodawca zostanie o tym fakcie poinformowany

 telefonicznie. Powody decyzji zostaną potwierdzone 

na piśmie. Ofiara otrzyma odpis takiego pisma.

 

W jaki sposób przebiega kontrola?

 

W celu dokonania oceny, inspektor przesłuchuje ofiarę,

 inne osoby biorące udział w wypadku i świadków.

 Jeżeli ofiara zginie w wyniku wypadku, inspektor 

kontaktuje się z jej rodziną.

 

Pracodawca ma obowiązek współpracować z inspektorem

 i przekazać mu wszelkie żądane informacje, pomoc i dane.

 Jeśli to konieczne Inspekcja SZW współpracuje z innymi

 organami ścigania/ nadzoru.

 

Jaki jest cel kontroli

 

Kontrola Inspekcji SZW

  • ma na celu ustalenie przyczyn wypadku
  • oraz sprawdzenie czy wypadek był następstwem
  • naruszenia przepisów prawa. 
  •  

Czasem pracodawca musi podjąć środki 

mające na celu wyeliminowanie niebezpiecznej 

sytuacji lub instalację zabezpieczeń.

 

Stosowanie przepisów prawa

 

Inspektor w przypadku stwierdzenia naruszenia 

licznych przepisów ustawy o warunkach pracy 

związanych z wypadkiem, sporządza tzw. raport 

z nałożenia kary.

 

W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym,

 każdorazowo prokurator sprawdza czy nie doszło

 do popełnienia przestępstwa. Jeżeli tak się stanie,

 sporządzany jest protokół.

Jeżeli podczas kontroli nie stwierdzi naruszenia

 przepisów prawa.

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

 

Pracownik, który w wyniku wypadku odniósł obrażenia 

lub szkodę materialną, może żądać naprawienia

 szkody od osoby odpowiedzialnej z przyczyny wypadku.

Ofiara lub jej rodzina może dochodzić zadośćuczynienia 

w procesie cywilnym. W takim przypadku samodzielnie 

musi wystąpić na drogę prawną. Zaleca się, żeby 

zasięgnąć informacji prawnej, np. w Juridisch Loket,

 pod numerem telefonu 0900-8020. 

Można przy tym skorzystać z raportu z nałożenia kary

, sporządzonego przez Inspekcję SZW.

 Jeśli sporządzono protokół, po spełnieniu 

odpowiednich warunków, można otrzymać jego 

odpis z prokuratury.

 

* Powyższe informacje zostały udostępnione przez inspectie SZW


		
 Chcesz być na bieżąco ? koniecznie
 polub nasze konto Facebook >>>

 
 

			

			

			

			
Pozdrawiamy serdecznie,ekipa
Avap-Adviesbureau   

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com