Koszty eksterytorialne

15-01-2022 12:38

	

Koszty eksterytorialne (ET) 

	
W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele pytań na temat kosztów ET i czym skutkują, poniżej postanowiliśmy nieco przybliżyć temat
podając przykładową sytuację opisaną na jednej z umów o pracę, a w zasadzie jej części .

	
Koszty ET (przykład) 


	
" Gdy pracownik nie ma stałego miejsca zamieszkania w Holandii i przebywa w Holandii tymczasowo w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, w sytuacji gdy pracodawca i pracownik wyrażają zgodę, agencja zatrudnienia i pracownik tymczasowy mogą uzgodnić na piśmie, że część wynagrodzenia, o której mowa w art. 16 ust. 1, obejmująca
następujące elementy:
 • dodatki za nieregularne godziny pracy i godziny nadliczbowe
 • godziny rekompensowane, o których mowa w art. 19
 • dni urlopu przekraczające ustawowe minimum
jest zamieniana na niepodlegającą opodatkowaniu płatność lub niepodlegające opodatkowaniu świadczenie w związku z kosztami
eksterytorialnymi, a wszystko to z należytym poszanowaniem przepisów dotyczących zamiany warunków zatrudnienia zgodnie z art.
20 CAO. Ponadto zmiana wynagrodzenia – w tym wchodzących w jego skład dodatków za nieregularne godziny pracy i godziny
nadliczbowe, a także godziny rekompensowane, o których mowa w art. 19, oraz dni urlopu przekraczają ustawowe minimum – jest
ograniczona do maksymalnie 30% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
 
Pracodawca jednoznacznie poinformował Pracownika o możliwych konsekwencjach zmiany warunków zatrudnienia. Pracownik oświadcza,
że jest świadomy i wyraża zgodę na ewentualne konsekwencje, w tym między innymi:
 
 • zmniejszenie rezerwy na poczet świadczenia urlopowego, liczby dni urlopu, nieobecności krótkoterminowych i świąt państwowych
 • obniżenie wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawowych dotyczących ubezpieczeń społecznych, takich jak Ustawa o pracy i dochodach (zdolność do pracy) oraz Ustawa o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia
 • obniżenie podstawy do obliczania emerytury oraz składek z tego tytułu
 • obniżenie dochodu do celów programów zależnych od dochodu takich jak świadczenia, składki na koszty nauki itp "
 
To znaczy że
W najprostszym tłumaczeniu oznacza to po prostu że część naszego wynagrodzenia zostanie zwolnione z opodatkowania co skutkuje 
wyższym wynagrodzeniem Netto (wypłata na rękę) , prawo do takiego rozwiązania mają osoby nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie Holandii i ponosząc dodatkowe koszty związane z utrzymaniem miejsca zamieszkania w Holandii oraz kraju pochodzenia jak i podróżami między tymi krajami, należy jednak pamiętać że dane obniżone opodatkowanie może skutkować :

	

	
 • Obniżeniem naszego ewentualnego przyszłego zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowego
 • Obniżeniem przyszłej emerytury
 • Zmniejszenie rezerwy na poczet świadczenia urlopowego, liczby dni urlopu, nieobecności krótkoterminowych i świąt państwowych
 • Obniżeniem dochodu do dofinansowania (toeslagen) np Zorgtoeslag lub kosztów nauki
 • ITP

	

	

	
Mamy nadzieje iż uzyskane tu informacje będą wam pomocne.
Chcesz być na bieżąco ? koniecznie polub nasze konto Facebook >>>
 
Pozdrawiay serdecznie,ekipa

Avap-Adviesbureau  

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com