Zasiłek rodzinny/ Jakie zmiany należy zgłaszać ?

25-09-2014 20:08

Jakie zmiany należy zgłaszać ?

Jeżeli pobierasz holenderski zasiłek rodzinny, a w twojej sytuacji osobistej wystąpią zmiany, masz obowiązek zgłosić je w  w ciągu 4 tygodni. Dzięki temu otrzymasz prawidłową kwotę świadczenia. Osoby zamieszkałe poza granicami Holandii mają 6 tygodni na zgłoszenie zmian. Poniżej przeczytasz, o jakich zmianach należy poinformować . 

 

Co trzeba wiedzieć na temat zgłaszania zmian

 

Zmiana miejsca zamieszkania

Jeżeli cała rodzina zmienia miejsce zamieszkania, ale nie opuszcza terytorium Holandii, wówczas nie ma obowiązku informowania o tym Sociale Verzekeringsbank. Informacje o zmianie przekazane zostaną przez gminę. Należy jednak pamiętać o tym, aby gminę powiadomić odpowiednio wcześnie. Sociale Verzekeringsbank musi otrzymać informację o zmianie adresu w ciągu czterech tygodni. 

Kiedy należy samodzielnie powiadomić Sociale Verzekeringsbank o zmianie miejsca zamieszkania:

 • tylko jeden lub kilku członków rodziny zmienia miejsce zamieszkania.
 • ty lub twoje dziecko przeprowadzacie się poza Holandię.
 • ty lub twoje dziecko przebywacie poza Holandią przez ponad trzy miesiące (dotyczy to również wakacji)
 

Praca poza Holandią

 • ty lub twój (były) partner będziecie pracować poza Holandią.
 • ty lub twój (były) partner nie pracujecie już poza Holandią.
 • ty lub twój (były) partner otrzymujecie świadczenie spoza Holandii.
 
 

Praca w Holandii

 • Nie mieszkasz w Holandii, a twój (były) partner lub ty nie pracujecie już w Holandii.
 • Ty lub twój (były) partner nie pracujecie już w Holandii, podczas gdy twój (były)partner pracuje poza Holandią lub otrzymuje świadczenie z innego kraju
 • Twój (były) partner nadal pracuje poza Holandią lub otrzymuje świadczenie z innego kraju, a ty lub twój (były) partner rozpoczęliście pracę w Holandii 
 

Zmiana składu rodziny

 • twój partner lub dziecko zmarli (wyłącznie w przypadku, gdy partner lub dziecko mieszkali za granicą)
 • zawierasz związek małżeński, związek partnerski albo zakładasz wspólne gospodarstwo domowe bez zawierania związku małżeńskiego.
 • rozstajesz się ze swoim partnerem.
 • twoje dziecko nie mieszka już w domu rodzinnym
 • twoje dziecko znów mieszka w domu rodzinnym.
 
 

Opieka prawna

Zostałeś ustanowiony opiekunem prawnym dziecka lub kończy się twój okres opieki prawnej nad dzieckiem.

 

Inne świadczenia rodzinne na rzecz twojego dziecka

 • inna instytucja wypłaca ci zasiłek rodzinny lub inne świadczenie rodzinne na rzecz twojego dziecka
 • zasiłek rodzinny lub świadczenie rodzinne wypłacane przez inną instytucję ulega zmianie.
 • otrzymujesz świadczenie dla rodzin zastępczych ("pleeggeldvergoeding").
 
 

Edukacja dziecka

Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły w Holandii, a nie uzyskało jeszcze kwalifikacji podstawowych, nie ma obowiązku przekazywania informacji o zmianie szkoły czy (tymczasowym) zaprzestaniu uczęszczania do szkoły. Sociale Verzekeringsbank otrzymuje bieżące informacje od urzędu badającego realizację obowiązku szkolnego.

Jeżeli kształcenie dziecka finansowane jest przez państwo holenderskie, nie ma obowiązku przekazywania informacji o zmianie szkoły czy (tymczasowym) zaprzestaniu uczęszczania do szkoły. Sociale Verzekeringsbank otrzyma informacje od Służby ds. Realizacji Kształcenia (Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO) i automatycznie zakończy wypłatę zasiłku rodzinnego. 
Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły poza Holandią, masz obowiązek informować Sociale Verzekeringsbank o wszelkich zmianach dotyczących kształcenia, gdy na przykład dziecko zmienia szkołę lub (chwilowo) przerywa naukę.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki na wyższej uczelni, możesz na nowo wystąpić o zasiłek rodzinny, pod warunkiem że:

 • zarobki dziecka nie przekraczają 1.266 euro netto na kwartał.

Wkład w utrzymanie dziecka

Dziecko nie mieszka już w domu. W związku z tym twój wkład w koszty utrzymania dziecka wzrasta się lub maleje. Być może w ogóle nie łożysz już na utrzymanie dziecka.

 
 

Pobyt u dziecka niemieszkającego w domu rodzinnym

 • w przypadku gdy jedno z rodziców albo opiekun dziecka przebywa ponad 45 dni na kwartał u dziecka, które nie mieszka w domu rodzinnym;
 • w przypadku gdy jedno z rodziców albo opiekun dziecka odwiedza je kilkakrotnie w ciągu kwartału (na przykład za każdym razem spędza u niego kilka dni lub tygodni), a w sumie spędza u niego ponad 45 dni w ciągu kwartału;
 • w przypadku gdy jedno z rodziców albo opiekun dziecka odwiedza je na przełomie dwóch kwartałów i spędza u niego ponad 45 dni.
 

Praca i dochody dziecka

Zmiany należy zgłaszać wyłącznie wtedy, gdy dotyczą pracy, choćby dorywczej, dziecka w wieku 16 lub 17 lat:

 • dziecko zarabia ponad 1.266 euro netto na kwartał.
 
 
 

Pobyt w więzieniu lub areszcie

Jako pobyt w więzieniu lub areszcie rozumie się wszelkie osadzenie ciebie lub twojego partnera w więzieniu lub areszcie (na przykład w przypadku aresztowania lub kary pozbawienia wolności), niezależnie od okresu trwania osadzenia. 

Sociale Verzekeringsbank otrzymuje informacje w tej sprawie, ponieważ wypłaca zasiłek rodzinny na dziecko, którym się opiekujesz, na które łożysz i które należy do twojej rodziny. Jeżeli jedno z rodziców zostaje umieszczone w areszcie lub więzieniu, może to oznaczać rozpad rodziny. Dzieci mogą wówczas być umieszczone u krewnych. W takim przypadku osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem może wystąpić o zasiłek rodzinny.

Najczęściej jednak krótkotrwałe osadzenie nie oznacza rozpadu rodziny, pod warunkiem, że drugie z rodziców weźmie na siebie opiekę nad dziećmi. Dlatego też każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli nie stwierdzi się rozpadu rodziny, rodzic sprawujący opiekę otrzymuje zasiłek rodzinny.

 

Dlaczego SVB kontroluje twoje dane

SVB dokłada wszelkich starań, aby świadczenia wypłacane były prawidłowo. W tym celu weryfikuje dane z urzędami gmin, urzędem skarbowym i innymi urzędami państwowymi. Jeżeli w wyniku kontroli SVB stwierdzi, że nie zgłosiłeś zmiany w terminie, to może wymierzyć ci karę pieniężną. 

 

Pozdrawiamy serdecznie,ekipa                                                               

         Avap-Adviesbureau 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com