Rozliczenia podatkowe w Holandii.

14-11-2020 08:24

 

Rozliczenia podatkowe w Holandii .

Co trzeba wiedzieć ?
 
 
Rozliczenia podatkowe na terenie Holandii (podobnie jak i w Polsce) 
wykonane muszą być na odpowiednim druku rozliczeniowym ,
druki te dzielą się na : 


	
P. Formularz ten powinna wybrać osoba zameldowana na terenie Holandii 
przez cały rok rozliczeniowy (od 01 stycznia do 31 grudnia włącznie) 

	

C. Formularz ten powinna wybrać osoba niezameldowana na terenie Holandii,
 w tym przypadku najczęściej też jest konieczne dostarczenie 
zaświadczenia o dochodach uzyskanych poza Holandią i rozliczenie PIT na 
terenie Polski (w czym oczywiście również możemy ci pomóc) .
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj :
 https://www.avap.nl/news/podatnik-zagraniczny-kwalifikujacy-sie-do-ulg/
oto zaś link do samego zaswiadczenia za rok 2019 :
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/zaswiadczenie_o_dochdach_ib0591z91folpol.pdf

M. Formularz ten powinna wybrać osoba zameldowana na terenie Holandii
 przez część roku podatkowego, różni się on znacząco od pozostałych 
gdyż wyszczególnia okresy przed i po zameldowaniu na terenie Holandii,
 formularz ten jest połączeniem formularzy P oraz C, 
w tym też przypadku również konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o 
dochodach uzyskanych poza Holandią lecz dane zaświadczenie 
ma wpływ na wynik wyliczenia jedynie w części w jakiej nie byliśmy 
zameldowani w tym kraju, formularz ten to tzw świadectwo imigracji/emigracji.

F. Formularz ten powinien wybrać fiskalny partner osoby zmarłej w danym 
roku podatkowym by rozliczyć swego zmarłego partnera ,
formularz F występuje również w kombinacjach z formularzem C lub M
 (jeśli zmarły nie był zameldowany w Holandii lub był zameldowany przez część roku ) 

	
Wybranie złego formularza rozliczeniowego jest bardzo częstą przyczyną 
odrzucenia naszego rozliczenia przez Belastingdienst,
w tej sytuacji urząd poinformuje nas o błędzie i konieczne będzie ponowne 
rozliczenie stracimy jednak w ten sposób nawet kilka miesięcy czasu oczekiwania.

	

Rozliczając się za pośrednictwem firmy AVAP wypełniasz jeden formularz zgłoszeniowy 
zaś my dokonujemy rozliczenia na prawidłowym druku, 
dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu oraz świadectwu nadania numeru BECON 
(doradcy podatkowego) nie wymagamy danych do logowania DIGID klienta,
nie ma też konieczności zamawiania i wypełniania papierowych wersji formularzy C czy M .
 
 
Kiedy mamy obowiązek rozliczenia się na terenie Holandii ?

	

	

	

	

	
- Jeśli otrzymałeś pismo z Belastingdienst wzywające do rozliczenia .

	
- Jeśli nie otrzymałeś pisma wzywającego do rozliczenia jednak z próbnego 
wyliczenia wynika że otrzymasz zwrot w kwocie minimum 16€ 
(kwoty poniżej 16€ nie zostaną wypłacone) 

	

	
- Jeśli nie otrzymałeś pisma wzywającego do rozliczenia jednak z próbnego 
wyliczenia wynika że musisz dopłacić minimum 47€ ,


	

	

	

	

	

	

	

	

Z jakich ulg czy odliczeń mogę skorzystać na terenie Holandii ?

 


 • Koszty opieki zdrowotnej (2019) 
 
można odliczyć tylko w sytuacji gdy te nie były w żaden inny sposób refundowane
i tylko w określonych sytuacjach i progach, progi dochodowe są różne w 
zależności od sytuacji patrz link :
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/hoe_berekent_u_uw_aftrek/drempelbedrag_berekenen/drempelbedrag-2019 ,
można odliczyć koszty jedynie jeśli te wynikają z choroby lub inwalidztwa. 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno podstawowe jak i dodatkowe 
nie podlegają odliczeniu 
- ustawowy wkład własny np CAK lub medykamentów nie podlega odliczeniu 
- ustawowe ryzyko własne "Eigen risico" nie podlega odliczeniu 
- dobrowolne dodatkowe ryzyko własne " Vrijwilige eigen risico" nie podlega 
odliczeniu 
- balkoniki i pomoce do chodzenia, kule nie podlegają odliczeniu 
- Skuter inwalidzki i wózek inwalidzki nie podlega odliczeniu 
w określonych przypadkach odliczeniu podlegają : 
- pobyt w szpitalu lub innej instytucji 
- lekarz domowy , stomatolog , fizjoterapeuta, specjalista
- leki na receptę (w tym homeopatyczne) 
- aparat słuchowy
- przystosowanie samochodu,roweru,komputera do inwalidy 
- transport do lekarza lub szpitala 
- dieta na receptę od lekarza lub dietetyka 
- pomoc domowa z powodu choroby lub inwalidztwa
- dodatkowa pościel i ubrania w każdej z powyższych sytuacji mogą występować dodatkowe kryteria
 z którymi należy się dokładnie zapoznać.  • Odliczeniu podlegają również koszty nauczania które nie były refundowane 
  
 
a które mogą polepszyć twoją sytuację na rynku pracy 
(jak np nauka języka czy kursy na wózki widłowe) ,
obowiązuje próg wysokości 250€ można więc odliczyć jedynie koszty wyższe niż 250€
*(dodatkowe kryteria)  • Koszt dojazdu do pracy komunikacją miejską podlega odliczeniu jeśli ,
 

- sam opłaciłeś przejazdy 
- jeden przejazd jest dłuższy niż 10 km 
- przejazdy są regularne do stałego miejsca pracy minimum 1 raz w tygodniu lub 40 razy w roku 
- w ciągu 24h odbywasz podróż powrotną 

w określonych sytuacjach konieczne jest też posiadanie zaświadczenia od 

pracodawcy i potwierdzeń przejazdu i ich samodzielnego opłacenia 

(karta OV , bilety itp) . 

podróże do pracy własnym samochodem nie podlegają odliczeniu 
(pracodawca może pokryć takie koszty w kwocie 0,19€ za kilometr) • Odliczenia podlegają również alimenty na byłego partnera 
  alimenty na dzieci nie podlegają odliczeniu i nie trzeba ich wykazywać w rozliczeniu .

 • Kredyt hipoteczny .


 W większości przypadków koszty zakupu domu/mieszkania jaki i samo oprocentowanie 
kredytu hipotecznego można odliczyć ,chodzi między innymi o koszty :

- notarialne
- wyceny 
- administracyjne

Do rozliczenia z hipoteką konieczne jest dodatkowo dostarczenie :
1. Kopie aangifte Inkomstenbelasting ; Kopie ubiegłorocznych rozliczeń
2. WOZwaarde woning ; informacja ta powinna być wyszczególniona na pismie w sprawie corocznych 
podatków gminnych
3. Hypotheekoverzicht ; specyfikacja kredytu hipotecznego 
4. Afrekening notaris aankoop woning ; Koszty notarialne (jeżeli nieruchomość została zakupiona w
 danym roku) 
5. Factuur taxatiekosten; Faktura koszty wyceny (jezeli nieruchomosc zostala zakupiona w danym roku )
6. Factuur bemiddelingskosten ; Faktura koszty administracyjne (jezeli nieruchomości zostala 
zakupiona w danym roku )
7. Daty zameldowania na danym mieszkaniu wszystkich domowników
8. Kopie voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting , Rozliczenie wstępne danego roku (jesli dotyczy)
9. Jaaropgave 
10. BANK jaaroverzicht , dokument do pobrania na koncie internetowym banku ( dokument z 
wszystkich kont bankowych)

 • Ulga na utrzymanie dzieci " inkomensafhankelijke combinatiekorting "

 By kwalifikować się do danej ulgi należy spełnić poniższe kryteria :
- 1 stycznia danego roku rozliczeniowego twe dziecko jest młodsze niż 12 lat 
- dziecko jest zameldowane pod twym adresem przez minimum 6 miesięcy w danym roku 
- twe dochody z stosunku pracy są wyższe niż 5.072€ w roku 2020 (4,993€ w roku 2019) 
- nie posiadasz partnera fiskalnego lub posiadasz go mniej niż 6 miesięcy ,


jeśli posiadasz partnera fiskalnego dłużej niż 6 miesięcy to twe dochody muszą być niższe niż te od 
partnera.
czytaj też <<< LINK >>> 


_________________________________________________________________________________________________________Przedstawione tutaj możliwości są oczywiście jedynie częścią z dostepnych, niestety nie jestesmy
 w stanie opisać w jednym miejscu całego systemu podatkowego, jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwosci to oczywiscie polecamy nasze usługi.


Przejdź do formularza zgłoszeniowego Online 
w sprawie rozliczenia podatkowego w Holandii 


Pozdrawiamy serdecznie,ekipa
Avap-Adviesbureau   

 

 
                  
        

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com