Dlaczego muszę zwracać wcześniej przyznane dofinansowanie ?

28-09-2020 19:01
Dlaczego muszę zwracać wcześniej przyznane dofinansowanie ?
 
 
Wypłaty dodatków typu 
 
- Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubezpieczenia) 
- Huurtoeslag (dofinansowanie do czynszu) 
- Kindgebonden budget (dofinansowanie do dziecka) 
 
są wykonywane przez Belastingdienst na podstawie danych jakie posiada ten urząd :
 
- dochody w danym roku 
- sytuacja rodzinna 
- ilość zameldowanych osób pod danym adresem 
- itd
 
jeżeli wiec nie dostarczymy zmian takich jak nowe dochody czy nowa sytuacja rodzinna to
urząd używa danych jakie były mu znane do tej pory ,często wiec zdarza się iż osoby które nie dostarczyły swych nowych dochodów czy zmian w sytuacji rodzinnej 
mają wyliczane dodatki na podstawie nieaktualnych danych to też w momencie gdy zmiany są już znane temu urzędowi
wprowadza on korekty które uwzględniają okres od momentu zaistnienia zmian, wtedy tez możemy otrzymać wiadomość z prośbą o zwrot nadpłaconych dodatków lub dopłatę,
 
Uwaga !
 
Nawet po rozliczeniu się z podatku dochodowego nasze dochody za rok rozliczeniowy nie trafiają bezpośrednio do Belastingdienst Toeslagen 
(dział urzędu skarbowego odpowiedzialny za dofinansowania)
ponieważ Belastingdienst a Belastingdienst 
Toeslagen nie wymieniają ze sobą danych w czasie rzeczywistym wiec dane znane w Belastingdienst mogą zostać dostarczone 
do Belastingdienst Toeslagen po upływie nawet kilku lat !
dlatego też tak ważne jest dostarczanie zmian do Belastingdienst Toeslagen  
 
 
Kolejnym powodem konieczności zwracania dofinansowań może być zmiana w sytuacji domowej/rodzinnej jak np:
 
- Jeżeli w danym roku inna osoba zameldowała się pod twym adresem a pod danym adresem jest również zameldowane dziecko (nie ma znaczenia czyje) , 
- Zawarcie zwiazku małżenskiego
- narodziny dziecka
- itp
 
to dla urzędu skarbowego zyskałeś toeslagpartner czyli partnera do dodatków/dofinansowań  w tym też wypadku do obliczania należnego dofinansowania używane są dochody obojga partnerów ,
urząd zażąda więc zwrotu całości dofinansowania od jednego z partnerów i obliczy a nastepnie wypłaci sumę należną partnerom (na 2 osoby) suma ta jest niższa niż 2 osobne dodatki i jest wypłacana na jeden numer konta.
 
 
W przypadku Zorgtoeslag Belastingdienst toeslagn może dodatkowo dokonać kontroli ubezpieczenia, kontrole takie mogą być dokonywane wyrywkowo a negatywny wynik skutkuje prośbą o zwrot dodatku za dany okres, 
 
Należy pamiętać iż okres w którym zalegaliśmy z płatnością za ubezpieczenie również może być okresem w którym nie posiadamy ubezpieczenia a urząd nie będzie dokonywał dalszego wywiadu lecz po prostu wstrzyma nasze dofinansowanie .
 
Jeśli chodzi o okres ubezpieczenia to liczy się pierwszy dzień miesiąca , jeśli wiec byliśmy ubezpieczeni pierwszego dnia miesiąca to mamy prawo do dofinansowania za cały dany miesiąc ,
jeśli np byliśmy ubezpieczeni w okresie od 05-08-2019 do 06-12-2019  to mamy prawo do dofinansowania za 4 miesiące (wrzesień do grudzień włącznie) .
 
Nie ma żadnego znaczenia ile płacimy za ubezpieczenie  lub czy korzystaliśmy z opieki lekarskiej w danym okresie (wbrew temu co często słyszymy ) 
 
Oczywiście 90% problemów dotyczy dofinansowań wypłacanych w systemie zaliczkowym czyli za obecny rok wypłacanych miesięcznie
dlatego też nasza firma radzi by np o dofinansowanie do ubezpieczenia starać się po zakończonym roku jako jednorazowa wypłata 
(o dofinansowanie do ubezpieczenia 2020 możemy wnioskować do 31-08-2021 ) wtedy też  znane są już nasze dochody (gdyż mamy jaaropgave )
oraz dokładne okresy ubezpieczenia jak i sytuacja rodzinna ,nie ma wiec możliwości zaistnienia zmian i znika ryzyko wystąpienia konieczności zwracania dofinansowania .
 
Od każdej decyzji można się odwołać a okres jaki na to mamy to zwykle 6 tygodni od daty na decyzji,
 
 
Oczywiście sytuacji w których przychodzi nam oddawać dofinansowania jest znacznie więcej, nie jesteśmy jednak w stanie opisać ich wszystkich 
mamy jednak nadzieję iż uzyskane tu informacje będą wam przydatne 
 
 
Pozdrawiamy serdecznie, ekipa 
Avap-Adviesbureau  
 
  

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com