Czarne chmury nad dłużnikami Belastingdienst (01-01-2016)

12-11-2015 16:40
Zadłużenia względem Belastingdienst po 01-01-2016 
 
Wraz z nadejściem roku 2016 Belastingdienst zyska nowe bardzo przydatne możliwości
dzięki którym osoby zadłużone względem tego urzędu nie będą już mogły czuć się
 bezpiecznie na terenie Polski zadłużenia za dofinansowania do ubezpieczenia, czynszu, 
dziecka, żłobka i te wynikające z rozliczeń podatkowych 
będą teraz skutecznie ściągane na terenie Polski przez ścisłą współpracę z fiskusem    

 
Dyrektywa 201/24/UE
 

Nowe regulacje mają zapewnić efektywniejsze korzystanie i udzielanie wzajemnej pomocy pomiędzy 

polskimi organami skarbowymi a urzędami zagranicznymi. Ma to być możliwe dzięki szerszej wymianie informacji pomiędzy państwami członkowskimi w stosunku do wszystkich osób prawnych i fizycznych 

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na terenie całej 

Unii Europejskiej.

Urzędy skarbowe w całej UE mają wymieniać się informacjami o podatnikach dotyczącymi m.in. adresu zamieszkania, siedziby, rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości, wysokości uzyskiwanych dochodów i ich źródeł, rodzaju i miejsca zatrudnienia oraz rodzaju i miejsca prowadzonej działalności.

 

W tej sytuacji wszystko wskazuje na to iż osoby nienależnie pobierające dofinansowania
 na terenie Holandii które następnie opuściły tek kraj licząc na amnestię zostaną 
zmuszone od zwrotu należności wraz z odsetkami.


Pozdrawiamy serdecznie ,ekipa 

Avap-Adviesbureau 

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com