Zasiłek rodzinny / Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

10-10-2019 11:10
 
 

Zasiłek rodzinny

Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu. Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także:

 • dzieci adoptowanych;
 • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
 • pasierbów lub
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat.

Jeżeli ponosisz wysokie koszty w związku z tym, że Twoje niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.

 

Jaka kwota zasiłku rodzinnego mi przysługuje?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest po upływie kwartału.

Poniżej podane są kwoty zasiłku rodzinnego obowiązujące od: stycznia 2019.

Zasiłek rodzinny

kwota w euro na kwartał

                     0 do 5 lat    6 do 11 lat   12 do 17 lat
Na dziecko    € 219,97     € 267,10      € 314,24

 • Kiedy jest wypłacany zasiłek rodzinny?

  Zasiłek rodzinny przelewany jest na konta we wszystkich bankach w następujące dni:

  Terminy wypłat

  • 2 stycznia 2019 r.: zasiłek rodzinny za czwarty kwartał 2018 r.
  • 1 kwietnia 2019 r.: zasiłek rodzinny za pierwszy kwartał 2019 r.
  • 1 lipca 2019 r.: zasiłek rodzinny za drugi kwartał 2019 r.
  • 1 października 2019 r.: zasiłek rodzinny za trzeci kwartał 2019 r.

  Tego dnia kwota zasiłku powinna znaleźć się na Twoim koncie.

  Bank przelewa pieniądze na Twoje konto w tym samym dniu. Pora przelewu zależy od zasad obowiązujących w banku.

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

Niekiedy koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, ponieważ jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. 

 

Kiedy zasiłek rodzinny wypłacany jest po raz pierwszy?

O dacie pierwszej wypłaty zasiłku rodzinnego decyduje data narodzin dziecka. Sociale Verzekeringsbank sprawdza, czy dziecko urodziło się w okresie do pierwszego dnia danego kwartału włącznie.

Przykład 1

Przykład

Dziecko urodziło się 12 kwietnia, to jest w drugim kwartale roku. Jednak w pierwszym dniu drugiego kwartału dziecko się jeszcze nie urodziło. Prawo do zasiłku rodzinnego zostanie zatem przyznane od trzeciego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli w tym przypadku na początku października. W zakładce "Dni wypłaty" podane są daty wypłat zasiłku rodzinnego.

Przykład 2

Twoje dziecko urodziło się 1 kwietnia, a zatem pierwszego dnia drugiego kwartału. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje więc od drugiego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie. W zakładce "Dni wypłaty" podane są daty wypłat zasiłku rodzinnego.

Od którego kwartału przysługuje wyższa kwota zasiłku rodzinnego?

W celu ustalenia, od którego kwartału przysługuje wyższa kwota zasiłku na dzieci po ukończeniu przez nie 6 albo 12 lat, kontrolowana jest sytuacja w pierwszym dniu nowego kwartału. Jeżeli dziecko w pierwszym dniu nowego kwartału ma 6 albo 12 lat, to za ten kwartał przysługuje wyższa kwota zasiłku. Będzie ona wypłacona po jego upływie.

Kiedy ustaje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat. Niektóre sytuacje powodują wcześniejsze zakończenie wypłaty zasiłku.

Dziecko kończy 18 lat

Aby ustalić, kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego, SVB bierze pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko ukończy 18 lat. Jeżeli w pierwszym dniu danego kwartału dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, za cały ten kwartał zasiłek rodzinny zostanie wypłacony.

Przykłady:

 • Dziecko kończy 18 lat 12 kwietnia, to znaczy w drugim kwartale. Zatem pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko nie miało jeszcze 18 lat. Prawo do zasiłku rodzinego przysługuje więc za cały drugi kwartał.
 • Dziecko kończy 18 lat 1 kwietnia. Pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko ma zatem ukończone 18 lat. W związku z tym prawo do zasiłku rodzinego za cały drugi kwartał nie przysługuje.  

W przypadku dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat

wypłata zasiłku może być wstrzymana, jeżeli:

 • dziecko osiąga zbyt wysokie dochody z pracy dorywczej
 • dziecko zmarło
 • Dziecko wyprowadza się z domu rodzinnego, a na jego utrzymanie przeznaczasz do 416 euro kwartalnie.
 • osiedlasz się lub podejmujesz pracę poza granicami Holandii;
 • dziecko będzie mieszkać poza granicami Holandii (W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI) 
 • Dziecko ma 16 lub 17 lat

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com