Zasiłek rodzinny (kinderbijslag)

04-02-2014 16:04

Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu. Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także: 

  • dzieci adoptowanych;
  • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
  • pasierbów lub
  • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.
 

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat. 

Jeżeli ponosisz wysokie koszty w związku ztym, że Twoje niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

 

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu. 

Zasiłek rodzinny w 2013 i 2014

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku kwoty zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie. Poniższe kwoty obowiązują od juli 2012 .
Zasiłek rodzinny
kwota w euro na kwartał od 0 do 5 lat od 6 do 11 lat od 12 do17 lat
Na dziecko € 191,65 € 232,71 € 273,78
Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

W niektórych sytuacjach koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka u rodziców, ze względu na to, że jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.