Zasiłek dla bezrobotnych / formularze PD U

14-01-2014 18:18

Czym są dokumenty PD U ?


Formularze te służą do korespondencji międzynarodowej w obrębie Unii Europejskiej ,dotyczą świadczeń dla bezrobotnych, są to nowe formy dawnych formularzy E 301.E 302,E 303 .

Dokumentów typu PD U nie trzeba tłumaczyć, ponieważ nie ważne czy został on wydany w języku polskim, francuskim, angielskim czy niemieckim umieszczone na nim dane są zawsze (graficznie) w tym samym miejscu.

Dokumenty PD U w Polsce wydaje Wojewódzki Urząd Pracy (odpowiedni dla naszego miejsca zameldowania) zaś w Holandii UWV


-PD U1

PD U1 służy przeniesieniu lat pracy z kraju w którym wcześniej pracowaliśmy do kraju w którym staramy się o zasiłek dla bezrobotnych co może wpłynąć na długość naszego zasiłku,

Jeżeli staramy się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii i chcemy dodać lata pracy z Polski należy złożyć wniosek o wydanie takieto formularza w wojewódzkim urzędzie pracy po czym dostarczyć go do UWV , i odwrotnie gdy staramy się o zasiłek w Polsce i chcemy dodać lata pracy z Holandii składamy wniosek o wydanie dokumentu PD U1 w UWV po czym dostarczamy go do urzędu pracy w Polsce.

" INFORMACJE DLA POSIADACZA

Dokument przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które ubiegają się o świadczenia dla bezrobotnych
w państwie członkowskim i które były wcześniej ubezpieczone lub pracowały w innym państwie członkowskim.
W odpowiednich przypadkach dokument wydawany jest przez to ostatnie państwo.
Dokument należy przedłożyć służbom zatrudnienia lub funduszowi ubezpieczeniowemu w kraju, w którym ubiega
się Pan/Pani o świadczenie.
Państwo członkowskie, w którym składany jest wniosek, uwzględni, w niezbędnym zakresie, okresy wymienione
w tym dokumencie."

-PD U2

PD U2 służy zaś do transferu zasiłku czyli gdy został nam przyznany zasiłek w  Holandii po czym świadczenie chcemy przenieść do polski     (Jednak przez pierwsze cztery tygodnie musisz przebywać w Holandii i tutaj szukać pracy.)     należy wystąpić do UWV o wydanie takowego formularza po czym w ciągu 7 dni od wyjazdu z Holandii trzeba zgłosić się do urzędu pracy w Polsce.


" INFORMACJE DLA POSIADACZA

Może Pan/Pani otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od instytucji wydającej niniejszy dokument do dnia podanego w
pkt 2, jeżeli:
• udaje się Pan/Pani do innego państwa UE w celu poszukiwania pracy;
• zarejestruje się Pan/Pani jako poszukujący(-a) pracy w służbach zatrudnienia tego państwa i podda się procedurom
kontroli;
• zarejestruje się Pan/Pani w ciągu 7 dni (zob. pkt 2), licząc od dnia, w którym przestał(-a) Pan/Pani pozostawać do
dyspozycji służb zatrudnienia państwa, z którego Pan/Pani wyjechał(-a). Jeżeli rejestracja nastąpi po tym terminie,
świadczenie będzie wypłacane wyłącznie od dnia rejestracji.
• w dalszym ciągu spełnia Pan/Pani warunki obowiązujące w państwie członkowskim, z którego Pan/Pani wyjechał(-a);
• spełnia Pan/Pani warunki obowiązujące w państwie członkowskim, w którym poszukuje Pan/Pani pracy"

-PD U3

Dokument wydawany jako ostrzeżenie przez INSTYTUCJĘ przyjmującą w kraju, w którym szukasz pracy o powiadomieniu instytucji w kraju wypłacającym Ci zasiłek o zmianie Twojej sytuacji, co może powodować obniżenie lub wstrzymanie płatności zasiłku, świadczeń.

" INFORMACJE DLA POSIADACZA

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat Pana/Pani sytuacji, przekazane przez instytucję państwa, w którym
poszukuje Pan/Pani pracy, instytucji wypłacającej Panu/Pani zasiłek dla bezrobotnych. Na ich podstawie wypłata zasiłku
dla bezrobotnych może zostać wstrzymana. W razie zastrzeżeń do tych informacji należy niezwłocznie skontaktować się
z instytucją wypłacającą Panu/Pani zasiłek."


!!! UWAGA !!!!
W wypadku przenoszenia zasiłku  np z Holandii do Polski

Gdy wniosek o zasiłek złożymy w Holandii , po czym (po 4 tygodniach jego trwania ) przeniesiemy zasiłek do polski to zasiłek ten będzie nam wypłacany w sumie jaka przyznało nam UWV (np 900€) LECZ NIE DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ 3 MIESIĄCE.

A gdy wniosek złożymy w Polsce , to wydany nam zasiłek będzie obliczony według polskiego taryfikatora (np 900zł) lecz przez cały okres jaki nam przysługuje ,

PRZYKŁAD

Nabyliśmy prawo do 24 miesięcy zasiłku w Holandii po czym :

a) składamy wniosek o zasiłek w Holandii a po 4 tygodniach przenosimy go do polski (PD U2)

-otrzymamy świadczenie w holenderskiej wysokości lecz na MAX 3 miesiące


b) składamy wniosek o zasiłek w Polsce (PD U1)

-otrzymamy świadczenie w polskiej wysokości lecz na cały czas jaki się nam należy np 24 MIESIĄCE.Mamy nadzieje ze uzyskane tu informacje państwa satysfakcjonują i dziękujemy za odwiedzanie naszej strony .

Pozdrawiamy
AVAP-Adviesbureau