Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2014 - 2017

03-12-2014 09:25
Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2014 - 2017
 
 
 
Są Państwo pracownikiem tymczasowym i poszukują pracy w Holandii? Radzimy wpierw zawsze sprawdzić, czy mają Państwo do czynienia z wiarygodną agencją pracy tymczasowej. Wszystkie agencje pracy tymczasowej będące członkami ABU (ABU skrót od Algemene Bond Uitzendondernemingen, stowarzyszenia branżowego zrzeszającego agencje pracy tymczasowej w Holandii) to wiarygodne firmy, które spełniają wszystkie przepisy prawne i postanowienia CAO. Dzięki temu mają Państwo pewność zatrudnienia w dobrej agencji pracy tymczasowej.
 
Jako pracownik tymczasowy są Państwo zatrudnieni w agencji pracy tymczasowej. Agencja ta deleguje Państwa do pracodawcy-użytkownika, u którego wykonywana jest praca. Agencja pracy ma obowiązek potrącać z Państwa wynagrodzenia podatek dochodowy i składki ubezpieczeń społecznych. Dlatego też kwota wynagrodzenia brutto różni się od kwoty netto. Wynagrodzenie brutto to pensja bez potrąconych podatków, a wynagrodzenie netto to kwota, którą faktycznie otrzymują Państwo od pracodawcy. Potrącenia wyszczególnione są na Państwa odcinku wynagrodzenia. 
 
 
Organizacje branżowe w Holandii to: 
 
-   ABU  Związek Agencji Pracy Tymczasowej (Algemene Bond Uitzendondernemingen) 75% rynku
-   NBBU Holenderski Związek Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ) 15% rynku 
-   VIA Stowarzyszenie Międzynarodowych Pośredników Pracy (Vereniging van experts in de Internationale Arbeidsbemiddeling)  to mała i stosunkowo nowa organizacja
 
 
 

Układ Zbiorowy Pracy (CAO)

,
Jeżeli pracują Państwo w Holandii, to warunki zatrudnienia, takie jak wysokość wynagrodzenia, są często uregulowane w CAO. Układy te są uzgodnione między zrzeszeniem pracodawców a związkami zawodowymi. Aby móc na bieżąco śledzić swoje prawa, muszą Państwo dowiedzieć się, jaki układ CAO ma zastosowanie w Państwa przypadku. Jeżeli pracują Państwo na rzecz agencji pracy tymczasowej, to zazwyczaj obowiązuje wtedy CAO dla Pracowników Tymczasowych. W tym układzie ujęte są postanowienia dotyczące czasu pracy, wynagrodzenia i urlopu. Można tam również znaleźć zapisy dotyczące zakwaterowania, transportu i innych kwestii, które uzgodniono specjalnie na potrzeby zagranicznych pracowników, którzy czasowo pracują w Holandii jako pracownik tymczasowy. Jeżeli pracują Państwo w agencji zrzeszonej w ABU, to we wszystkich przypadkach obowiązuje CAO dla Pracowników Tymczasowych. 
Do największych członków ABU należą takie biura jak Start People, Adecco, Unique, Randstad, Manpower i Tempo Team
Streszczenie poniższego CAO znajdą państwo na naszej stronie w zakładce "PRZYDATNE"  link - https://www.avap.nl/pobierz-/#page1-jpg