Pomoc przy zadłużeniach

30-06-2017 10:08

Pomoc przy zadłużeniach
Gdy nie jesteś w stanie opłacić swych rachunków problemy mogą szybko się skumulować 
a kwoty zadłużenia rosną w coraz większym tempie,
otrzymujesz ponaglenia do zapłaty a komornik stoi już na chodniku ,
czy wiesz że są miejsca gdzie możesz szukać pomocy ?


Gdy twe problemy finansowe przekroczą twe możliwości w pierwszej kolejności powinienes szukać 
pomocy u schuldhulpverleningsorganisate  (organizacja zajmująca się pomocą przy zadłużeniach) 
w swej gminie ,w pierwszej kolejności organizacja ta będzie próbowała szukać rozwiązania z 
twymi wierzycielami by w  miarę możliwości znaleźć polubowne rozwiązanie ,jeśli nie będzie
 możliwości polubownego rozwiązania sytuacji z wierzycielami to w decyzję 
w tej sprawie może zostać zaangażowany sąd .


Gdzie można się udać ?


Jeśli masz długi istnieją organizacje które mogą ci pomóc.
Możesz skontaktować się z organizacjami które zapewnią ci pomoc 
osobistą lub porady zarówno finansowe jak i w dziedzinie prawa ,
zapytaj w twym urzędzie gminy o poniższe organizacje :  • Maatschappelijk werk
  • Afdeling schuldhulpverlening gemeente
  • Wijk- of buurtteams
  • Kredietbank
  • Juridisch loket
  • Sociaal raadslieden
 
W roku 2016 z pomocy powyższych organizacji skorzystało ponad 89,300 osób !
 
 
Pomoc w radzeniu sobie z stresem.
 
Zadłużenia mogą generować ogromny stres uczucie niepewności , bezradności i osamotnienia ,
problemy finansowe mogą również prowadzić do rożnego rodzaju sporów co dodatkowo niekorzystnie wpływa na sytuację , 
Korrelatie oferuje pomoc w radzeniu sobie z złymi emocjami i pomaga odzyskać kontrolę nad swym
życiem co może być pierwszym krokiem w odpowiednim kierunku (telefon: 0900 – 1450, € 0,15 minuta  www.korrelatie.nl
 
 
 
Pozdrawiamy serdecznie,ekipa                         
Avap-Adviesbureau